Konsept

VÅRT MÅL

Hjelpe familier å gi best mulig omsorg for sine eldre.

HVORFOR?

Fordi familiene vil være avgjørende i fremtidens eldreomsorg

Fordi terskelen for å få sykehjemsplass blir høyere

Fordi flere eldre med omsorgsbehov vil måtte bo hjemme

HVORDAN?

Sikre bedre samhandling og kommunikasjon innad i familien

Gjøre omsorgen av den eldre til et fellesprosjekt innad i familien

Faglig kompetanseheving innad i familien

Vårt team

Selvstendig næringsdrivende og utdannet fotojournalist ved Høyskolen i Oslo. Har i en årrekke jobbet for nasjonale og regionale publikasjoner. Bakgrunn fra humanistiske fag og helse og omsorgssektoren. Kreativitet og standhaftighet er to av hennes viktigste egenskaper.

Silje Katrine Robinson

CEO

Innovatør, journalist og ekspert på sosiale medier. Kristine har bred bakgrunn innen journalistikk og kommunikasjon i Norge og internasjonalt. Hun har spesialisert seg innen helsejournalistikk. Hun har erfaring som pårørende. Engasjert lagspiller som liker å løpe opp et fjell.

Kristine Askvik

COO

Våre samarbeidspartnere

Contact us

If you have any questions about weCare, please feel free to contact us using this form or by phone or email directly.

Bergen, Norway

+47 41221802

info@wecare.family

www.wecare.family